แนะนำแอพ Good to Run

Posted by
แอพ Good to Run

แอพนี้ ทำงานตามชื่อแอพเลยครับ มันจะแจ้งเราว่า ในเวลานี้เหมาะกับวิ่ง นอกบ้านไหม โดยตัวแอพจะขอตำแหน่งจากโทรศัพท์ของเรา และให้คำแนะนำว่าเวลานี้ เหมาะกับการออกไปวิ่งนอกบ้านไหม

คำแนะนำในการออกไปวิ่ง จากแอพ Good to run

ตัวแอพจะแสดงค่า

  • Wind Chill อุณหภูมิ ในขณะนั้น
  • Humidity เปอร์เซ็นต์ความชื้นสัมพัทธ์ถ้าสูงเกิน 75% มันจะไม่แนะนำให้ออกไปวิ่ง
  • Wind ความเร็วของลม
  • Precip ปริมาณน้ำฝนมีหน่วยเป็นมิลลิเมตรต่อชั่วโมง
  • Precip Type ชนิดของฝนเลยลูกเห็บ
  • Visibility ทัศนวิสัยของการมองเห็นมีหน่วยเป็นกิโลเมตร
  • UV Index อัตราการแพทยรังสียูวีถ้าเกินห้าถือหรือว่าอันตรายให้หลีกเลี่ยงการออกกำลังกายกลางแจ้ง
  • Flag ได้จากค่า WBGT ตามตารางด้านล่าง
  • WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) เป็นค่าดัชนีของอุณหภูมิหลายตัวประกอบกันขึ้นจากอุณหภูมิ ความชื้นและการแผ่รังสีความร้อนสู่ร่างกายมนุษย์ ค่าดัชนี ใช้โดยนักอาชีวอนามัย นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และนักวิจัยทางการทหาร เพื่อประเมินอันตรายจากการอยู่ในสภาพแวดล้อมที่มีอุณหภูมิสูงของนักกีฬา

ค่า WBGT มาจากการคำนวณต่อไปนี้

{\displaystyle \mathrm {WBGT} =0.7T_{\mathrm {w} }+0.2T_{\mathrm {g} }+0.1T_{\mathrm {d} }}

ค่า WBGT (Wet Bulb Globe Temperature) เป็นค่าดัชนีของอุณหภูมิหลายตัวประกอบกันขึ้นจากอุณหภูมิ ความชื้นและการแผ่รังสีความร้อนสู่ร่างกายมนุษย์ ค่าดัชนี ใช้โดยนักอาชีวอนามัย นักวิทยาศาสตร์การกีฬา และนักวิจัยทางการทหาร

Tw = อุณหภูมิกระเปาะเปียกตามธรรมชาติ (รวมกับอุณหภูมิกระเปาะแห้งแสดงถึงความชื้น)
Tg = อุณหภูมิของเทอร์โมมิเตอร์ของโลก (วัดด้วยเครื่องวัดอุณหภูมิของโลกหรือที่เรียกว่าเทอร์โมมิเตอร์ของโลกสีดำ)
Td = อุณหภูมิของกระเปาะแห้ง (อุณหภูมิอากาศจริง)
อุณหภูมิอาจอยู่ในองศาเซลเซียสหรือฟาเรนไฮต์

อุณหภูมิกระเปาะเปียก (WBT) คืออุณหภูมิที่อ่านโดยเครื่องวัดอุณหภูมิที่ปกคลุมด้วยผ้าที่เปียกน้ำ (เครื่องวัดอุณหภูมิแบบกระเปาะเปียก) ที่อากาศผ่านไป [1] ที่ความชื้นสัมพัทธ์ 100% อุณหภูมิกระเปาะเปียกจะเท่ากับอุณหภูมิอากาศ (อุณหภูมิกระเปาะแห้ง) และต่ำกว่าที่ความชื้นต่ำ มันถูกกำหนดให้เป็นอุณหภูมิของการถ่ายเทอากาศเย็นถึงความอิ่มตัว (ความชื้นสัมพัทธ์ 100%) โดยการระเหยของน้ำเข้าสู่มันด้วยความร้อนแฝงที่จัดทำโดยของการถ่ายเท [2] เทอร์โมมิเตอร์แบบกระเปาะเปียกบ่งบอกอุณหภูมิที่ใกล้เคียงกับอุณหภูมิกระเปาะเปียกที่แท้จริง (เทอร์โมไดนามิก)

อุณหภูมิกระเปาะเปียกคืออุณหภูมิต่ำสุดที่สามารถเข้าถึงได้ภายใต้สภาพแวดล้อมปัจจุบันโดยการระเหยของน้ำเท่านั้น

FlagTemperatureRecommendation

Black
WBGT >= 32°Cความเสี่ยงสูงต่อภาวะความร้อนในร่างกายสูงเกิน (hypothermia)ไม่แนะนำการแข่งขัน ควรยกเลิกการจัดกิจกรรม หรืองดออกกำลังกาย

Red
31.1°C <= WBGT <= 32.1°Cมีความเสี่ยงสูงต่อภาวะความร้อนในร่างกายสูงเกิน ผู้เข้าร่วมที่ไวต่อความร้อนควรถอนตัว พิจารณาชะลอความเร็วหรือความเข้มของการเล่น

Yellow
29.5°C <= WBGT <= 31°Cมีความเสี่ยงปานกลางต่อภาวะความร้อนในร่างกายสูงเกินนักกีฬาที่มีเหงื่อเยอะควรใช้ความเร็วให้ช้าลง

Green
27.8°C <= WBGT <=29.4°Cความเสี่ยงต่ำจากการบาดเจ็บจากความร้อน แต่ยังมีความเสียงจากภาวะความร้อนในร่างกายสูงเกิน ซึ่งอาจเกิดได้หลังการแข่งขัน

White
WBGT <= 27.7°Cมีความเสี่ยงต่ำต่อการบาดเจ็บจากความร้อนภาวะความร้อนในร่างกายสูงเกินจากการที่ค่า WBGT ลดลงแต่ความเร็วลมหรือค่าความชื้น อาจทำให้เกิด

Cyan
Air Temperature <= 0°Cความเสี่ยงจากภาวะ Hypothermia เพิ่มขึ้นเมื่อ WBGT ลดลง ลมและ / หรือสภาพเปียกเพิ่มความเสี่ยงของอุณหภูมิ ความเสี่ยงของอาการบวมเป็นน้ำเหลืองไปยังผิวที่สัมผัสหรือพื้นที่ที่มีการไหลเวียนไม่ดี

Blue
Air Temperature <= -20°Cความเสี่ยงอย่างรุนแรง จากอุณหภูมิที่ต่ำเป็น อุณหภูมิ ขีด จำกัด ของสหพันธ์นานาชาติสำหรับการแข่งขันสกี เพื่อป้องกัน นักกีฬาที่อาจโดนน้ำแข็งกัด ไม่สวมเครื่องประดับที่เป็นโลหะสวมอุปกรณ์ป้องกันดวงตาและสวมกระจกบังลม ความเร็วลม> = 10mph: ยกเลิกกิจกรรม

Black
Air Temperature <= -20°F or Wind Chill <= -40°Fความรุนแรงของ forstbite และ hypothermia ห้ามสัมผัสผิวหนัง สวมเสื้อเพิ่ทชั้นพิเศษและเสื้อป้องกันลมสำหรับทั้งตัว

อพยพออกอย่างรวดเร็วในกรณีที่ได้รับบาดเจ็บ ลดหรือยกเลิกกิจกรรม

ซึ่งค่าไฟหรือค่าดับบลิวบีทีจีเราไม่ต้องเข้าใจก็ได้ครับ ดูที่ทำแนะนำว่าให้ออกไปวิ่งดีหรือเปล่าแค่นั้นแหละในบล็อกนี้ก็เลยถือโอกาสเรียบเรียงมาให้เพื่อนเพื่อนเผื่อบางท่านจะสนใจว่ามันคืออะไรนะครับ


อัพเดท มกราคม 2564 แอพ good to run ได้เพิ่มค่าดัชนีคุณภาพอากาศเข้ามาด้วยแล้วครับ

หน้าตา แดชบอร์ดของแอพ Good to run แสดงปัจจัยสภาวะแวดล้อมต่างๆ ในตำแหน่งจองเราว่า ดีที่จะออกไปวิ่งไหม

ข้อมูลดัชนีคุณภาพอากาศให้บริการโดย acicn.org ตัวเลข AQI สามารถตีความได้ดังนี้:AQIคำแนะนำ0 – 50

ดีความเสี่ยงเพียงเล็กน้อยหรือไม่มีเลย51 – 100

ปานกลางมีความเสี่ยงปานกลางหากไวต่อมลพิษทางอากาศอย่างผิดปกติ ทุกคนที่เป็นโรคทางเดินหายใจ (เช่นโรคหอบหืด) ควร จำกัด การออกแรงกลางแจ้งเป็นเวลานาน101 – 150

ไม่แข็งแรงหากมีความอ่อนไหวบางคนอาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพหากอ่อนไหว แต่ส่วนใหญ่ไม่น่าจะได้รับผลกระทบ ทุกคนที่เป็นโรคทางเดินหายใจ (เช่นโรคหอบหืด) ควร จำกัด การออกแรงกลางแจ้งเป็นเวลานาน151 – 200

ไม่แข็งแรงทุกคนอาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพหรือผลกระทบต่อสุขภาพที่รุนแรงมากขึ้นหากมีความอ่อนไหว ทุกคนที่เป็นโรคทางเดินหายใจ (เช่นโรคหอบหืด) ควรหลีกเลี่ยงการออกแรงกลางแจ้งเป็นเวลานาน คนอื่น ๆ โดยเฉพาะเด็กควร จำกัด การออกแรงกลางแจ้งเป็นเวลานาน201 – 300

ไม่แข็งแรงมากคำเตือนด้านสุขภาพฉุกเฉินทุกคนได้รับผลกระทบ ทุกคนที่เป็นโรคทางเดินหายใจ (เช่นโรคหอบหืด) ควรหลีกเลี่ยงการออกแรงกลางแจ้งทั้งหมด คนอื่น ๆ โดยเฉพาะเด็กควร จำกัด การออกแรงกลางแจ้ง300+

เป็นอันตรายคำเตือนด้านสุขภาพในกรณีฉุกเฉินทุกคนอาจได้รับผลกระทบต่อสุขภาพที่รุนแรงมากขึ้นและควรหลีกเลี่ยงการออกแรงกลางแจ้งทั้งหมด


วิ่งได้ดี

ใส่ความเห็น

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  เปลี่ยนแปลง )

Connecting to %s