CitytrailBlog

Introduction to Running Biomechanics Vol.1

Biomechanics หรือ ชีวกลไก แปลว่า การศึกษาว่าด้วยกฎทางกลศาสตร์ที่เกี่ยวกับการเคลื่อนไหวหรือโครงสร้างของอวัยวะสิ่งมีชีวิต

ทุกวันนี้นักวิ่งเคร่งเครียดกับการวิ่งมากขึ้น คิดว่าจะต้องวิ่งวางเท้าแบบไหนถึงจะวิ่งเร็วไม่บาดเจ็บ ควรจะใส่รองเท้าอะไรดี หรือ รอบขาควรเป็นเท่าไหร่ ฯลฯ คำถามเกิดขึ้นมากมาย หลายคนจึงรู้สึกว่า ท่าวิ่งซับซ้อน ไม่ง่าย

อันที่จริงแล้ว ท่าวิ่งไม่ได้ซับซ้อนอะไรมาก ใครที่บอกว่า ท่าวิ่งที่ถูกที่สุดเป็นอย่างไร อาจจะไม่ถูกต้องนัก ไม่งั้นพวก elite ทั้งหลาย คงมีท่าวิ่งที่เหมือนกันทุกคน

ท่าวิ่งที่ดีต้องอยู่บนเงื่อนไขที่เหมาะสมและต้องมีการพัฒนาฝึกฝนอย่างต่อเนื่อง แต่ก็ต้องเหมาะสมกับแต่ละคนด้วย

การเข้าใจพื้นฐานของชีวกลไก (biomechanics) ของท่าวิ่งจะช่วยให้นักวิ่งสามารถพัฒนาท่าวิ่งที่เหมาะสม ท่าวิ่งที่มีประสิทธิภาพของตนเอง

ความเข้าใจพื้นฐานที่ดีนี่เองที่จะช่วยให้นักวิ่งกระจ่างแจ้งเมื่อได้อ่านหรือได้ยินอะไรที่เกี่ยวกับรูปแบบการวิ่ง รองเท้า โปรแกรมการฝึกซ้อม ลักษณะการฝึกซ้อม ฯลฯ