CitytrailBlog

EP161สนทนากับโค้ชวิน วิ่งอย่างไรให้สนุก ไม่เจ็บ และได้ PB

สนทนากับโค้ชวิน วิ่งอย่างไรให้สนุก ไม่เจ็บ และได้ PB

การนอนเป็นการเพิ่มพลังที่ยิ่งใหญ่  Sleep Is Your Superpower

มาคุยเรื่องความจำเป็นของการนอนที่มี คุณภาพ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง นอนน้อยมีผลอะไร จะปรับปรุงคุณภาพการนอน มีวิธีอะไรบ้าง และมาดูการวัดคุณภาพการนอนด้วย Sleep tracker โดยใช้ นาฬิกา การมิน

EP155 เพราะวิ่งเราจึงได้รู้จักกัน. ตอน “พี่เจอรรี่ เล่าเรื่อง ประเทศเมียนมาร์”

พี่เจอรี่ สุรวัตน์ ปิ่นสุวรรณบุตร นักธุรกิจ และ นักวิ่ง ที่ใช้ชีวิตในเมือง ร่างกุ้ง เล่าเรื่องราว ชีวิตความเป็นอยู่ ในประเทศเมียรมาร์  ทั้งการใช้ชีวิต การทำธุรกิจ สถานที่ท่องเที่ยว และ การวิ่งซิตี้รัน 

 โดย โจ จะเสริมประวัตืศาตร์ ประเทศพม่าโดย ย่อ ให้เพื่อนๆฟัง เพื่อความสมบูรณ์ของเนื้อหาตอนนี้