CitytrailBlog

โปรแกรมซ้อมมาราธอน VDOT และตอบคำถามจากเพจ

วันนี้ คุยกันเนื้อหา

อ่านต่อ

VDOT Half-Marathon and Marathon Training Plan

EP128 VDOT โปรแกรมฝึกซ้อม ระยะฮาฟและฟูล มาราธอน 

Espisode นี้เป็นตอนสุดท้ายของ series VDOT Training จากหนังสือ Running Formular แล้วครับ สรุปโปรแกรมซ้อมของ แจ็ค แดเนี่ยล ในระยะฮาฟ และฟูลมาราธอน  โปรแกรมฝึกซ้อมครอบคลุมทั้ง หน้าใหม่ นักวิ่งทั่วไป และ นักวิ่งที่ร้องการสร้างผลงานเป็นเลิศ 

VDOT White Starting Plan

โปรแกรมฝึกซ้อมวิ่งสำหรับนักวิ่งหน้าใหม่หรือนักวิ่งที่ห่างหายการวิ่งไปนาน เริ่มต้น จากซ้อม วันละ 30 นาที สัปดาห์ละสามวัน

VDOT Supplemental Training

แนะนำการซ้อมเสริมเพิ่มเติมจากโปรแกรมการซ้อมที่วางใน phase ต่างๆ และการซ้อมในรูปแบบอื่นนอกเหนือจากการวิ่ง ทั้งในระหว่างฤดูกาลหรือนอกฤดูกาลฝึกซ้อม หรือ เจ็บวิ่งไม่ได้ หรือ ป่วย