CitytrailBlog

การนอนเป็นการเพิ่มพลังที่ยิ่งใหญ่  Sleep Is Your Superpower

มาคุยเรื่องความจำเป็นของการนอนที่มี คุณภาพ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวข้อง นอนน้อยมีผลอะไร จะปรับปรุงคุณภาพการนอน มีวิธีอะไรบ้าง และมาดูการวัดคุณภาพการนอนด้วย Sleep tracker โดยใช้ นาฬิกา การมิน